Danh sách sản phẩm
Vision
Chỉ từ:
31.113.818 VNĐ
Mới
Lead 125
Chỉ từ:
39.557.455 VNĐ
Mới
Sh mode 125
Chỉ từ:
57.132.000 VNĐ
Mới
SH 160i/125i
Chỉ từ:
73.921.091 VNĐ
SH350i
Chỉ từ:
150.990.000 VNĐ
Air Blade 160/125
Chỉ từ:
42.012.000 VNĐ
Vario 125
Chỉ từ:
40.735.637 VNĐ
Vario 160
Chỉ từ:
51.990.000 VNĐ
Wave Alpha 110
Chỉ từ:
17.859.273 VNĐ
Mới
Wave RSX
Chỉ từ:
22.032.000 VNĐ
Blade 2023
Chỉ từ:
18.900.000 VNĐ
Future 125 FI
Chỉ từ:
30.524.727 VNĐ
Mới
Super Cub C125
Chỉ từ:
86.292.000 VNĐ
Winner X 2024
Chỉ từ:
46.160.000 VNĐ
CBR150R
Chỉ từ:
72.290.000 VNĐ
CB350 H'ness
Chỉ từ:
129.990.000 VNĐ
Mới
CB500F 2022
Chỉ từ:
184.990.000 VNĐ
Rebel 500 2024
Chỉ từ:
181.300.000 VNĐ
CBR500R 2022
Chỉ từ:
192.990.000 VNĐ
CB500X 2022
Chỉ từ:
194.290.000 VNĐ
CB650R phiên bản 2023
Chỉ từ:
246.990.000 VNĐ
CBR650R phiên bản 2023
Chỉ từ:
254.990.000 VNĐ
Transalp
Chỉ từ:
309.000.000 VNĐ
Rebel 1100 2023
Chỉ từ:
449.500.000 VNĐ
CB1000R 2023
Chỉ từ:
510.500.000 VNĐ
Chat Zalo - HONDA HƯNG PHÁT - Website Chính Thức Của Hưng Phát